SAKARYA VALİLİĞİ
2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
SINAV İLANI

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol hükümlerine göre 23 Ağustos 2015 tarihinde saat:10:00’da Ankara’da görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

Adaylar, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına, Bakanlığımız https://www.e-icisleri.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden e-İçişleri sistemine giriş yaparak ekrana gelecek standart ana sayfanın sol tarafında menüler bölümünde yer alan “GYUD Sınav Başvuru” linki aracılığıyla, 2015 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formuna ulaşarak, elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

Adaylar sınav modülü üzerinden sınav başvuru işlemini gerçekleştirirken, talep edilen sınav unvanının şartları ile ilgili belgeleri GYUD Sınav Modülünün ilgili bölümüne tarayarak sisteme yükleyeceklerdir. Bu nedenle talep edilen sınav unvanının şartları ile ilgili belgeler (diploma, transkript, sertifika vs.) aday tarafından, özlük dosyasının bulunduğu yerin ilgili birim sorumlusuna onaylatılacaktır.(Birim sorumlusunun adı soyadı, unvanı, tarih, imza ve mühür)

Müracaat sırasında modül üzerinde yer alan ilgili bölüme, üzerinde birim sorumlusunun onayı bulunmayan belgeleri tarayarak sisteme yükleyen adayların başvuruları, ilgili sınav kurulunca geçersiz sayılacaktır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına müracaatlar; 13 Mayıs 2015 tarihinde saat:09:30’da başlayıp, 20 Mayıs 2015 tarihinde saat:17:00’da sona erecektir. Adaylar müracaat tarihleri arasında başvuru formunda değişiklik yapabileceklerdir. Yapılan değişiklik, “Bilgilerimi Güncelle” butonuna basılarak kaydedilecektir. Sistem üzerinde kayıtlı, adaya ait en son sınav başvuru formunun çıktısı imzalanıp 21-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar özlük dosyasının bulunduğu yerin ilgili birim sorumlusuna imza karşılığı elden teslim edilecektir.

2015 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzunda yer alan birim sorumluları ve adaylar tarafından yapılması gereken iş ve işlemlere ilgililer tarafından riayet edilecektir. Aksi takdirde sorumluluk ilgililere ait olup hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

2015 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav modülünün kullanımı ile ilgili yardım dokümanları Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce sınav sürecinde yaşanabilecek yeni gelişmeler karşısında yayımlanmakta olan Yardım Dokümanları ve Kılavuz üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak, adayların bilgisine sunulacaktır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren sınavı kazanan adayların atanmalarına esas olmak üzere; İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Atanmaya ilişkin esaslar “ başlıklı 23 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince, her unvan için ayrı olmak kaydıyla belirlenecek başarı puanı sıralaması ve İl Sınav Kurulunca atama döneminde belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde adaylardan alınacak görev yeri tercih sıralamasına göre atamalar gerçekleştirilecektir.


22.04.2015
 

T.C. Sakarya Valiliği - Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Resmi Daireler Kampüsü Camili Mahallesi Adapazarı/SAKARYA
(0264) 222 10 46