13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma İlçesinde meydana gelen elim maden ocağı kazası nedeniyle Başbakanlığımızın 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2014-8 sayılı Genelgesi ile tüm Türkiye'de tek elden yürütülecek bir yardım kampanyası başlatılmıştır.
 

T.C. Sakarya Valiliği - Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Resmi Daireler Kampüsü Camili Mahallesi Adapazarı/SAKARYA
(0264) 222 10 46