T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
 
 
LİSANSSIZ HİDROELEKTRİK ÜRETİM AMAÇLI SU KULLANIM HAKKI İZİN BELGESİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN SU REJİMİ UYGUNLUK BAŞVURUSU VE BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ
10.05.2005 tarih ve 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun”un 6/A maddesine istinaden, 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik”in 7.2 maddesi gereğince, 28.12.2016 tarihinde Başkanlığımıza yapılan hidroelektrik üretimi amaçlı su kullanım hakkı izin belgesi başvurusu, 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ”in 8.1  maddesine göre “Su Kullanım Ön Değerlendirme Komisyonu” tarafından 10.01.2017 tarihinde değerlendirilerek anılan Tebliğ’in 8.2 maddesi gereğince ilan edilerek,  19.01.2017 tarih ve 1276 sayılı yazımız ile DSİ 3. Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir. Bunun üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı-DSİ Genel Müdürlüğü (Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Başkanlığımıza gönderilen 31.07.2017 tarih ve 523378 sayılı cevabi yazısı ile su rejimi acısından uygun bulunduğu bildirilmiştir. Anılan tebliğin 9.5 maddesi gereği 15.08.2017 tarihinde Valiliğimiz ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilmiş ve 15.08.2017 tarih ve 13470 sayıl yazımız ile anılan tebliğin 10.  maddesi hükümleri gereği değerlendirmek üzere Sakarya Elektrik Dağıtım A. Ş. (SEDAŞ)’a gönderilmiştir. SEDAŞ tarafından yapılan teknik değerlendirme sonucunda, Başkanlığımıza gönderilen 27.11.2017 tarih ve 1698778 sayılı cevabi yazıda, dağıtım şebekesine bağlantı başvurularının uygun bulunduğu şeklinde görüş verilmiştir.
Buna göre söz konusu Tebliğin 11. maddesi gereğince ilan edilmiştir.
Su Rejimi ve Bağlantı Uygunluk Değerlendirilmesi Yapılan Başvurular:
1-)Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ Gen.Müd.’lüğü-(Akım Enerji A.Ş.) Keremali HES
 
 
Su Rejimi ve Bağlantı Uygunluk Değerlendirilmesi Kabul Edilen Başvurular:
1-)Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ Gen. Müd.’lüğü-(Akım Enerji A.Ş.) Keremali HES
 
 
Kabul Edilmeyen Başvurular ve Gerekçeleri:
Kabul edilmeyen başvuru yoktur.
 
 
İLAN OLUNUR.
 
 

T.C. Sakarya Valiliği - Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Resmi Daireler Kampüsü Camili Mahallesi Adapazarı/SAKARYA
(0264) 222 10 46